О боксу

Боксерски спорт је најтежа, најкомплекснија и најспецифичнија олимпијска дисциплина. Омиљени назив међу његовим присталицама је и „ПЛЕМЕНИТА ВЕШТИНА“.
Предност у односу на противника и бодови остварује се и добија за добар, видљив и добро пласиран ударац. У сваком другом спорту, намеран ударац противника је строго кажњив опоменом, а најчешће дисквалификацијом. Једино боксерски спорт подразумева, намеран ударац противника, што јачи (на правилима дефинисану ударну површину) у главу и тело, предња страна, изнад појаса.
Мало је људи у популацији који уопште могу да прихвате, односно упражњавају, овакав начин такмичења,односно, надметање са партнером кроз жестоку борбу у рингу. Зато су боксери као спортисти доминантно неупоредиви са свима другима. Познате су чињенице да су у спортској историји многих земаља најбољи и најпопуларнији спортисти потицали управо из боксерског спорта: Мухамед Али (УСА), Ласло Пап (Мађарска), Нино Бенвенути (Италија), Теофило Стивенсон (Куба), Макс Шмелинг (Немачка) итд.
За најбољег спортисту света у XX веку проглашен је боксерски шампион Мухамед Али. Најбољи спортиста АП Војводине у XX веку је такође боксер Слободан Качар. Ове чињенице недвосмислено говоре о великој популарности и специфичности боксерског спорта.
Пројектовани или жељени спортски резултат подразумева укључивање низа битних претпоставки које заједно учествују у остваривању задатог циља.
Довољно потребан таленат, психолошка уравнотеженост, оптимална снага, брзина, издржљивост, окретност уз неопходну упорност код боксера, заједно учествују у реализацији зацртаног и жељеног задатка. Да би се најрационалније дошло до циља неопходно је усвојити и реализовати заједно са спортистом договорену тактику. При том треба имати у виду ниво његових достигнућа и потенцијала, како физичких и техничких, тако и мотивационо – вољно – психолошких.
Кад је реч о тактичкој припреми, поред сазнања о сопственој форми (општем стању организма у датом времену и тренутку), пожељна су такође сазнања о противнику. Његовим карактеристикама, конституцији, стилу, начину вођења борбе, до сад постигнутим резултатима итд. Усавршавањем и напредовањем у техничким елеменатима боксерског спорта, те напредовање у основним, општим физичким својствима и карактеристикама, стичу се предуслови за квалитетније спровођење и реализацију припремљене и усвојене тактике.
Добра тактика подразумева, достизање највећег учинка на такмичењу, са што мање ризика и уложеног напора.
За успешну обуку, усавршавање и примену тактике на такмичењу, одлучујућу улогу има добро тактичко мишљење боксера.